రమణా రెడ్డి

‘తర తరాలు పాడుకునే సమాజపు ఆత్మ గీతం.’

‘తర తరాలు పాడుకునే సమాజపు ఆత్మ గీతం.’

అనాదిగా యువత కలలు కన్నది …
వెలుగుబాటలో భవిష్యత్తు సాగాలని
ఆశాకిరణాలతో జీవితం నిండాలని
నీళ్లు, నిధులు, నియామకాల తెలంగాణ కావాలని

ప్రయోగశీలి రమణారెడ్డి

ప్రయోగశీలి రమణారెడ్డి

చిత్ర, శిల్ప కళలలేవైనా నాలుగు గోడల మధ్యనే ఉండిపోకుండా బహిరంగ ప్రదేశ్‌లలో ప్రదర్శనలు నిర్వహించి జనసమాజానికి కళలను చేరువచేసిన ప్రయోగశీలి రమణారెడ్డి.