రాజోలిబండ మళ్లింపు

రాజోలిబండ మళ్ళింపు తుమ్మిళ్ళ ఎత్తిపోతల

రాజోలిబండ మళ్ళింపు తుమ్మిళ్ళ ఎత్తిపోతల

ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఆర్‌డిఎస్‌ది ఒక విషాద గాథ. ఆర్‌డిఎస్‌ చరిత్రను ఒక సారి మననం చేసుకోవాల్సి ఉన్నది. తుంగభద్ర జలాలను వినియోగించు కోవడానికి హైదరాబాద్‌ ప్రభుత్వం రాజోలి బండ గ్రామం వద్ద ఆనకట్ట నిర్మాణానికి ప్రతిపాదించింది.