లైలతుల్‌ ఖద్ర్‌

ఆ ఒక్కరాత్రి ఆరాధన   వెయ్యి మాసాల కన్నా మిన్న!

ఆ ఒక్కరాత్రి ఆరాధన వెయ్యి మాసాల కన్నా మిన్న!

రమజాన్‌ మాసం మత సామరస్యానికి, భక్తి భావానికి ప్రఖ్యాతిగాంచిన విశిష్టమైన పండుగ పవిత్ర ‘రమజాన్‌’.