వార్తలలోని ప్రముఖులు

వార్తల్లోని ప్రముఖులు

వార్తల్లోని ప్రముఖులు

ఆస్ట్రేలియా 31వ ప్రధానిగా ఆంథోని అల్బనీస్‌ మే 22న ఎన్నికయ్యారు. ఎన్నికల ఫలితాల్లో లేబర్‌ పార్టీ 72 స్థానాల్లో గెలుపొందింది. 1996లో పార్లమెంట్‌ సభ్యుడిగా, 2013లో ఉపప్రధానిగా, 2019 నుంచి ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉన్నారు.