Asara Scheme and Beneficiaries

పేదల భ్రదతకు భరోసా… ఆసరా!

పేదల భ్రదతకు భరోసా… ఆసరా!

పనైనా, పతకమైనా, పది మందిని ఆదుకోవడమైనా, ఆపన్నులకు అండగా ఉండటమైనా… ఏదైనా సరే, చుట్టపు చూపుగనో, మొక్కుబడిగనో జరగకూడదు. మనస్ఫూర్తిగా జరగాలి.