Image Tower In Hyderabad

డిజిటల్ తెలంగాణ నగరానికి మరో మణిహారం

డిజిటల్ తెలంగాణ నగరానికి మరో మణిహారం

శాస్త్ర సాంకేతిక ఫలాలను సామాన్య పౌరులకు అందుబాటు తేవడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేస్తున్న కృషిలో మరో కీలక ముందడుగు పడింది.