new muncipal act

పురతీపాలనలో నవోదయం

పురతీపాలనలో నవోదయం

రాష్ట్రంలో నగరాలు, పట్టణాలు వెలగాలి. పౌరులకు సకల సదుపాయాలు, సేవలు సులభంగా అందాలి. పౌర సౌకర్యాలు మెరుగుపడాలి. అవినీతికి ఆస్కారం లేని ఆదర్శ పాలన అందించాలి.