Telangana Palukubadulu

పానం పైలం      డా|| నలిమెల భాస్కర్‌

పానం పైలం డా|| నలిమెల భాస్కర్‌

తెలంగాణలో తెలుగులోని ”ప్రాణం” అనే పదాన్ని రావత్తు తీసివేసి ”పానం” అని పలుకుతున్నారు. ఇది ”క్రొత్త” లోంచి, ”ప్రాత” లోంచి ”బ్రతుకు”లోంచి రావత్తు మాయమైపోయిన మార్పులాంటిది. ”ప్రాణం” లోని మూర్థన్య ”ణకారం” కూడా తెంగాణతో మామూలు ”నకారం” అవుతున్నది.

నీకడుపు సల్లగుండ !

నీకడుపు సల్లగుండ !

సాధారణంగా తెలంగాణలో చాలా మంది తమ మనసులో ఏరకమైన ‘కుటిలం’ లేకుండా మాట్లాడుతారు. ‘కడుపుల ఇసం పెట్టుకోకుంట’ పలుకరిస్తూ వుంటారు. ఎటువంటి ‘ఎడ్డిర్కం’ లేకుంట ఎదుటివారిని కదుపుతూ వుంటారు.

తోటి కోడలు అనుడేంది? యారాలు అనాలె.

తోటి కోడలు అనుడేంది? యారాలు అనాలె.

మనదికాని బాస మనది కాని యాస తోని పరేశాని ఉన్నది. యారాలు ఫోన్‌ చేసింది అనక మా తోటికోడలు అనవడ్తిరి. సడ్డకుడు ఎంత మంచిపేరు ఇది ఇడిశిపెట్టి తోడల్లుడు ఇదేందో అర్ధంగాదు.