Telangana Prachya Vidyala Pithamahudu

ప్రాచ్య విద్యలకు ఊపిరి పోసిన మహామనీషి

ప్రాచ్య విద్యలకు ఊపిరి పోసిన మహామనీషి

తెలంగాణలో మినుకు మినుకుమంటూ కొట్టుమిట్టాడిన తెలుగు, సంస్కృతం, ఉర్దూ, అరబ్బీ, మరాఠీ, హిందీ వంటి ప్రాచ్య విద్యలకు ఊపిరి పోసిన మహనీయుడు కప్పగంతుల లక్ష్మణశాస్త్రి.