Vegitable Crops

కూరగాయల సాగుతో లాభాల పంటల

కూరగాయల సాగుతో లాభాల పంటల

వరికి ప్రత్నామ్యాయంగా ఆరుతడి పంటలు, కూరగాయల సాగుతో రైతులు అధిక లాభాలు వచ్చే పంటలను పండిస్తూ ఇతర రైతులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.