సాహిత్యం

దండయాత్ర

దండయాత్ర

తాజ్‌ మహల్‌ను చూసి
ఈర్షపడేవాళ్ళే
తెలంగాణపై నిప్పులు పోసుకుంటున్నరు
మాతృమూర్తి నెత్తినిండా
చీలలు బిగించి శివతాండవం ఆడినోళ్ళే
బొడ్రాయిపండుగంటూ దేశాన్ని తరలిస్తున్నరు

పరిశోధనా గ్రంథం పరిశీలన

పరిశోధనా గ్రంథం పరిశీలన

తిరుమల శ్రీనివాసా చార్యులు కవి, వక్త, వ్యాఖ్యాత, రుబాయీల రచయిత, ‘సాహితీ సుధానిధి బిరుదాంకితులు, దాదాపు 70 పుస్తకాలు ప్రచురించారు. ఒక్క ‘రుబాయి ప్రక్రియలోనే 26 గ్రంథాలు రచించారు. వీరి రచనా వైవిధ్యం, వైదుష్యం పలు సాహితీ ప్రియుల ఆదరాభిమానాలు చూరగొన్నది. పరిశోధక విద్యార్ధులకు వీరి రచనలు ఆకరాలు.

ఆయనను ‘పలకరిస్తే పద్యం!

ఆయనను ‘పలకరిస్తే పద్యం!

సుప్రసిద్ధ అష్టాదశావధాని, అవధానాల్లో అనేక ప్రయోగాలు చేసిన ప్రయోగశీలి, గంటకు మూడువందల పద్యాలను ఆశువుగా చెప్పిన అశుకవి సమ్రాట్‌ అయిన డా. రాళ్ళబండి కవితా ప్రసాద్‌

విజయ దశమి 

విజయ దశమి 

మ.అదిగో ! దుర్మద పూరితుల్‌ కలిన హాహాకారముల్‌ రేపుచున్‌
సదయుల్‌ గాక జనాళికెల్ల సుఖమున్‌ శాంతంబు లేకుండగన్‌
మదహస్తంబుల చేష్టలన్గలిగి యమ్మాహీషులన్మించుచున్‌
కదలన్‌ జూతురె వారినణ్చగను రా! కాళీ స్వరూపోద్ధతిన్‌ 1

పత్తిపాకకు కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ బాల సాహిత్య పురస్కారం

పత్తిపాకకు కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ బాల సాహిత్య పురస్కారం

కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ బాల సాహిత్య పురస్కారానికి డా. పత్తిపాక మోహన్‌ ఎంపికయ్యారు. గాంధీజీపై ఆయన రాసిన ‘బాలల తాతా బాపూజీ’ గేయ కథకుగాను ఈ పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు.

చెరువు నీళ్ళాడింది

చెరువు నీళ్ళాడింది

కట్టమైసమ్మ బోనంలా
నిండు పున్నమిలా
మట్టితల్లి పొట్టనిండుగ నీళ్లు
ఆకాశం నక్షత్రాలను పూసినట్లు
నేల నీళ్లను అలికింది
ప్రకృతి జల తీర్థం చెరువు !