దూదిపింజలు (నవల)

రచన – సలీం
పేజీలు – 185, వెల రూ.150
ప్రతులకు – సలీం, ఫ్లాట్‌ నెంబర్‌ బి2/206, లక్ష్మీనారాయణ అపార్టుమెంట్‌,
3-6-164, హిమాయత్‌ నగర్‌,
హైదరాబాద్‌ – 500 029.