ఇల్లిందల సరస్వతీదేవి ఉత్తమ కథలు

Illindala

ఇల్లిందల సరస్వతీదేవి ఉత్తమ కథలు
సంపాదకులు:
ముదిగంటి సుజాతా రెడ్డి.
పేజీలు: 240, వెల : రూ. 225
ప్రచురణ: సంచాలకులు,
నేషనల్‌ బుక్‌ ట్రస్య్‌, ఇండియా
నెహ్రూ భవన్‌, 5,ఇనిస్టిట్యూషనల్‌ ఏరియా
ఫేజ్‌-2, వసంత్‌ కుంజ్‌,న్యూఢిల్లీ-110070