Kopparapu Kalapeetham

వారి పోట్లాటతో నాకు మరాఠీ బాగా వచ్చింది

వారి పోట్లాటతో నాకు మరాఠీ బాగా వచ్చింది

అసలు కొప్పరపు కవులు కవిత్వం తప్ప ఏదైనా ప్రోజ్‌లో కూడా మాట్లాడేవారా.. అన్నంత ఆశువు, అన్నంత వేగం. వాళ్ళ మాటల్లో కేవలం మాట్లాడాలనుకున్నా గానీ కవిత్వమే వచ్చేది.