Sankranthi Festival

పల్లెసీమల్లో సంక్రాంతి శోభ!

పల్లెసీమల్లో సంక్రాంతి శోభ!

హరిదాసులు, జంగమదేవరలు, బుడబుక్కలవాళ్ళు, గొబ్బెమ్మలు, చేమంతిపూలు, రంగురంగుల ముత్యాల ముగ్గులు, నూతన ధాన్యపు రాశులు, నాగళ్లకు, కొడవల్లకు, పశువులకు పూజలు-ఇవి సంక్రాంతి ప్రత్యేకతలు.